Earthbag Store Logo

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Aktializace: listopad 2022

1. Rozsah
2. Smluvní strana
3. Uzavření smlouvy
4. Právo na odstoupení od smlouvy
5. Ceny a náklady na dopravu
6. Doručení
7. Platba
8. Výhrada vlastnického práva
9. Řešení sporů

1. Rozsah

Pro všechny dodávky z Earth Bag Store c/o Paw Seventy Seven s.r.o. (dále Earth Bag Store) spotřebitelům podléhají tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP).
Spotřebitelem je každá fyzická osoba, která uzavírá právní transakce za účelem, který není převážně obchodní ani samostatně výdělečně činný.

2. Smluvní strana

Kupní smlouva je uzavřena s

Earth Bag Store

Majitel: Paw Seventy Seven s.r.o.
Varšavská 715/36, Vinohrady
120 00 Praha 2
Česká Republika

3. Uzavření smlouvy

3.1. Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale pouze výzvu k zadání objednávky.
3.2. Kliknutím na tlačítko [Kaufen/kostenpflichtig bestellen] závazně objednáte zboží uvedené na stránce objednávky. Vaše kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí vaší objednávky s potvrzením objednávky e-mailem ihned po obdržení vaší objednávky.

4. Právo na odstoupení od smlouvy

4.1. Jste-li spotřebitel (t.j. fyzická osoba, která zadává objednávku za účelem, který nelze přiřadit k vaší obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti), máte v souladu se zákonnými ustanoveními právo na odstoupení od smlouvy.
4.2. Pokud jako spotřebitel využijete svého práva na odstoupení od smlouvy podle oddílu 4.1, musíte nést běžné náklady na vrácení.
4.3. Pokud jde o zbytek, na právo na odstoupení od smlouvy se vztahují předpisy, které jsou podrobně popsány níže

Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tom informovat 

Umístění skladu:

Paw Seventy Seven s.r.o.
Luční 1791
347 01 Tachov
Česká republika

prostřednictvím jasného prohlášení (například dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné. Můžete také elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jasné prohlášení na našich webových stránkách. Pokud této možnosti využijete, obratem vám zašleme (např. e-mailem) potvrzení o přijetí takového odvolání.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatíme jsme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější nabízené standardní doručení námi, neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro zpětnou platbu používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží je nutné vrátit okamžitě a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy, nám nebo (zde může být jméno a adresa vámi zmocněné osoby k přijetí zboží). Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty čtrnácti dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

– Konec odvolání –

5. Ceny a náklady na dopravu

5.1. Ceny uvedené na produktových stránkách jsou včetně zákonné DPH a dalších cenových složek.
5.2. K uvedeným cenám účtujeme za doručení paušálně 250 Kč za objednávku. Náklady na dopravu vám budou opět jasně sděleny na stránkách daného produktu, v systému nákupního košíku a na stránce objednávky.

6. Doručení

6.1. Doručení aktuálně pouze do Německa, České republiky a Rakouska. Na dotaz i do jiných zemí EU.
6.2. Dodací lhůta se pohybuje mezi 4 a 10 dny. Případné odchylné dodací lhůty jsou uvedeny na stránce příslušného produktu.

7. Platba

7.1. Platbu je možné provést předem, platební kartou nebo pomocí PayPal.
7.2. Pokud zvolíte způsob platby předem, sdělíme Vám v potvrzení objednávky naše bankovní spojení a zboží doručíme po přijetí platby.

8. Výhrada vlastnického práva

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

9. Řešení sporů

Evropská komise vytvořila internetovou platformu pro online řešení sporů. Platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online kupních smluv. Více informací je k dispozici na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.

5. Ceny a náklady na dopravu

5.1. Ceny uvedené na produktových stránkách jsou včetně zákonné DPH a dalších cenových složek.
5.2. K uvedeným cenám účtujeme za doručení paušálně 250 Kč za objednávku. Náklady na dopravu vám budou opět jasně sděleny na stránkách daného produktu, v systému nákupního košíku a na stránce objednávky.

6. Doručení

6.1. Doručení aktuálně pouze do Německa, České republiky a Rakouska. Na dotaz i do jiných zemí EU.
6.2. Dodací lhůta se pohybuje mezi 4 a 10 dny. Případné odlišné dodací lhůty jsou uvedeny na stránce příslušného produktu.

7. Platba

7.1. Platbu je možné provést předem, platební kartou nebo pomocí PayPal.
7.2. Pokud zvolíte způsob platby předem, sdělíme Vám v potvrzení objednávky naše bankovní spojení a zboží doručíme po přijetí platby.

8. Výhrada vlastnického práva

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

9. Řešení sporů

Evropská komise vytvořila internetovou platformu pro online řešení sporů. Platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online kupních smluv. Více informací je k dispozici na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr. Nejsme ochotni ani povinni se účastnit řízení o řešení sporů před spotřebitelským rozhodčím senátem.