Logo obchodu Earthbag
Vyhledávání
Zavřete toto vyhledávací pole.

Vezměte prosím na vědomí: Na našem webu používáme automatické překlady. To znamená, že některé překlady nejsou dokonalé. Naším hlavním jazykem je angličtina!

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

Podmínky služby

Stav: červen 2023

1. Rozsah
2. Smluvní strana
3. Uzavření smlouvy
4. Právo na odstoupení od smlouvy
5. Ceny a náklady na dopravu
6. Dodání
7. Platba
8. Výhrada vlastnictví
9. Řešení sporů

1. Rozsah

Pro všechny dodávky z Earthbag Store c/o Paw Seventy Seven sro (dále Earthbag Store) spotřebitelům se vztahují tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

2. Smluvní strana

Kupní smlouva je uzavřena s

Prodejna zemních vaků

Majitel: Paw Seventy Seven sro
Varšavská 715/36, Vinohrady
120 00 Praha 2
Česká republika

3. Uzavření smlouvy

3.1. Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale pouze výzvu k zadání objednávky.
3.2. Kliknutím na tlačítko „Koupit“ závazně objednáte zboží uvedené na stránce objednávky. Vaše kupní smlouva je uzavřena okamžikem přijetí vaší objednávky s potvrzením objednávky e-mailem ihned po obdržení vaší objednávky.

4. Právo na odstoupení od smlouvy

4.1. Jste-li spotřebitel (tj. fyzická osoba, která objednávku zadává za účelem, který nelze přiřadit k vaší obchodní nebo samostatné výdělečné činnosti), máte v souladu se zákonnými ustanoveními právo na odstoupení od smlouvy.

4.2. Pokud jako spotřebitel využijete svého práva na odstoupení od smlouvy podle oddílu 4.1, musíte nést běžné náklady na vrácení.

4.3. Pokud jde o zbytek, na právo na odstoupení od smlouvy se vztahují předpisy, které jsou podrobně reprodukovány níže

Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi jmenovaná třetí strana, která není dopravcem, převzali zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás o tom informovat 

Umístění skladu:

Paw Seventy Seven sro
KH Borovského 128
347 01 Tachov
Česká republika

prostřednictvím jednoznačného prohlášení (např. dopisem zaslaným poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. K tomu můžete použít přiložený vzorový formulář pro odvolání, není to však povinné.  

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když odešlete sdělení týkající se uplatnění práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud odstoupíte od této smlouvy, zaplatíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících ze skutečnosti, že jste si zvolili jiný druh doručení, než je nejlevnější standardní doručení nabízené společností máme), neprodleně a nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro toto splácení používáme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; v žádném případě vám za tuto splátku nebudou účtovány poplatky. Můžeme odmítnout vrácení peněz, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud neposkytnete důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží máte okamžitě a v každém případě nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy nás informujete o zrušení této smlouvy, nám nebo komu (zde může být jméno a adresa osoby, kterou jste zmocnili k přijetí vložka zboží) k vrácení nebo předání. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím lhůty 30 dnů.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku nakládání s tímto zbožím jiným způsobem, než jaký je nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

– Konec odvolání –

5. Ceny a náklady na dopravu 

5.1. Ceny uvedené na produktových stránkách jsou včetně zákonné DPH a dalších cenových složek.

5.2. K uvedeným cenám účtujeme za doručení paušálně 19,00 EUR za objednávku. Náklady na dopravu vám budou opět jasně sděleny na produktových stránkách, v systému nákupního košíku a na stránce objednávky.

5.3 Upozorňujeme, že objednáváte z evropského ostrova. Například na Madeiře, Sardiních, Sicílii a dalších ostrovech v Evropě mohou být účtovány náklady na dopravu. Vyhrazujeme si právo vás v takovém případě nejprve informovat o nákladech na doručení a pokud budete souhlasit, objednávku poté odešleme, a pokud je to pro vás příliš mnoho, vrátíme vám zaplacenou transakci v plné výši.

6. Doručení

6.1. Doručení je do všech zemí Evropské unie. Na vyžádání i do jiných zemí. Rádi také zašleme do Velké Británie. Vezměte prosím na vědomí, že existují dodatečné dovozní daně, které budete muset zaplatit sami. Nezapomeňte si poplatky ověřit u celníků.  

6.2. Dodací lhůta se pohybuje mezi 7 a 21 dny. Případné odchylné dodací lhůty jsou uvedeny na stránce příslušného produktu.

6.3 Vyhrazujeme si právo v případě, že je zvoleno vzdálené místo nebo jsou poplatky za doručení do místa určení příliš vysoké, objednávku zrušit a vrátit vám celou částku.

7. Platba

7.1. Platbu je možné provést předem, platební kartou, bankovním převodem, Klarna nebo PayPal.

7.2. Pokud zvolíte způsob platby předem, sdělíme Vám v potvrzení objednávky naše bankovní spojení a zboží doručíme po přijetí platby.

8. Výhrada vlastnického práva

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

9. Řešení sporů

Evropská komise vytvořila internetovou platformu pro online řešení sporů. Platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z online kupních smluv. Více informací je k dispozici na následujícím odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.

Angličtina