Logo obchodu Earthbag
Vyhledávání
Zavřete toto vyhledávací pole.

Vezměte prosím na vědomí: Na našem webu používáme automatické překlady. To znamená, že některé překlady nejsou dokonalé. Naším hlavním jazykem je angličtina!

NÁPADY NA STAVEBNÍ STAVBY ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ PRO ZELENĚJŠÍ BUDOUCNOST

Stavebnictví je dlouhodobě zdrojem znečištění a odpadů. Naštěstí jsme s příchodem nápadů na zelené budovy snížili náš dopad na životní prostředí a zároveň vytvořili bezpečné, atraktivní a funkční stavby. V tomto příspěvku na blogu se podíváme na některé z nejpopulárnějších ekologických stavebních nápadů, které se dnes používají.

ZELENÉ STŘECHY A STĚNY

Zelené střechy a stěny jsou nejen esteticky příjemné, ale nabízejí také řadu ekologických výhod. Zelené střechy jsou obvykle osázeny travinami, keři a malými stromy. Tato vegetace slouží jako izolace proti tepelným ztrátám během chladných měsíců a snižuje potřebu energeticky náročných systémů vytápění. Vegetace také pomáhá absorbovat dešťovou vodu stékající ze střechy, čímž zabraňuje záplavám v městských oblastech. Zelené stěny jsou vertikální zahrady, které lze připojit ke stávající stěně nebo konstrukci. Tyto stěny poskytují zvukovou izolaci a pomáhají regulovat vnitřní teploty tím, že v letních měsících absorbují sluneční záření a v zimních měsících poskytují izolaci.

SYSTÉMY ODBĚRU DEŠŤOVÉ VODY

Sběr dešťové vody je efektivní způsob, jak šetřit vodou, aniž by došlo ke ztrátě kvality nebo pohodlí. Dešťová voda se shromažďuje z povrchů, jako jsou střechy nebo zpevněné plochy, a ukládá se do nádrží nebo cisteren pro pozdější použití. Nashromážděnou vodu pak lze využít k jiným účelům než k pitné vodě, např. k zahradničení nebo úklidu, namísto použití upravené komunální vody z vodovodu, jejíž výroba vyžaduje velké množství energie. Systémy zachycování dešťové vody mohou také pomoci snížit záplavy v městských oblastech tím, že přebytečnou dešťovou vodu odvádějí z ulic a parkovišť do cisteren, kde ji lze skladovat, dokud se nevypaří nebo se časem přirozeně uvolní zpět do životního prostředí.

RECYKLOVANÉ MATERIÁLY

Použití recyklovaných materiálů je jedním z nejjednodušších způsobů, jak stavět ekologické budovy s minimálním dopadem na životní prostředí. Recyklované materiály přicházejí ve všech tvarech a velikostech, od dřevěných panelů vyrobených z vyřazených palet až po cihly vyrobené z hlíny získané z demolovaných budov a rekultivovaných ocelových nosníků ze starých továren a skladů. Použití těchto materiálů snižuje potřebu nových surovin, což pomáhá šetřit přírodní zdroje a zároveň snižuje množství odpadu mířícího na skládku – situace, která je prospěšná pro všechny!

Šetrné stavění nemusí znamenat obětování kvality nebo pohodlí – znamená to jen, že při stavbě velkých i malých budov využíváme zdroje šetrně! Stavební postupy šetrné k přírodě, jako jsou zelené střechy/stěny, systémy zachycování dešťové vody a používání recyklovaných materiálů, jsou skvělými způsoby, jak minimalizovat dopad na životní prostředí a zároveň vytvářet krásné budovy, které obstojí ve zkoušce času! Aplikací těchto ekologických stavebních technik nyní můžeme zajistit, že budoucí generace budou mít zítra zdravější a zelenější svět!

Obrázek Martina

Martin

Nejprve se informujte o speciálních nabídkách a novinkách!

Angličtina