Earthbag Store Logo

T&C

Podmínky služby

Stav: červen 2022

1. Oblast působnosti
2. Smluvní strana
3. Uzavření smlouvy
4. Právo na odstoupení od smlouvy
5. Ceny a náklady na dopravu
6. Dodání
7. Platba
8. Výhrada vlastnictví
9. Řešení sporů

1. Oblast působnosti

Pro všechny dodávky z Earthbag Store c/o Paw Seventy Seven s.r.o. (dále jen Earthbag Store) spotřebitelům platí tyto Všeobecné obchodní podmínky (VOP).

2. Smluvní strana

Kupní smlouva je uzavřena s

Earthbag Store

Majitel: Paw Seventy Seven s.r.o.
Varšavská 715/36, Vinohrady
120 00 Praha 2
Česká republika

3. Uzavření smlouvy

3.1. Prezentace produktů v internetovém obchodě nepředstavuje právně závaznou nabídku, ale pouze výzvu k podání objednávky.
3.2. Kliknutím na tlačítko "Koupit" podáváte závaznou objednávku na zboží uvedené na stránce objednávky. Kupní smlouva je uzavřena, jakmile vaši objednávku přijmeme potvrzovacím e-mailem bezprostředně po přijetí objednávky.

4. Právo na odstoupení od smlouvy

4.1. Jste-li spotřebitel (tj. fyzická osoba, která objednává za účelem, který nelze přičítat vaší podnikatelské nebo samostatné výdělečné činnosti), máte právo na odstoupení od smlouvy v souladu se zákonnými ustanoveními.
4.2. V případě, že jste spotřebitel, máte právo na odstoupení od smlouvy. Pokud jako spotřebitel využijete svého práva na odstoupení od smlouvy podle bodu 4.1, musíte nést běžné náklady spojené s vrácením zboží.
4.3. V případě, že jste spotřebitel, který má právo na odstoupení od smlouvy podle bodu 4.1, musíte nést běžné náklady spojené s vrácením zboží. V ostatním se na právo na odstoupení od smlouvy vztahují předpisy, které jsou podrobně reprodukovány v následujícím textu

Právo na odstoupení od smlouvy

Právo na odstoupení od smlouvy

Máte právo odstoupit od této smlouvy do čtrnácti dnů bez udání důvodu.

Lhůta pro odstoupení od smlouvy je čtrnáct dní ode dne, kdy jste vy nebo vámi určená třetí osoba, která není dopravcem, převzali zboží.

Abyste mohli uplatnit své právo na odstoupení od smlouvy, musíte nás informovat. 

Umístění skladu:

Paw Seventy Seven s.r.o.
Luční 1791
347 01 Tachov
Česká republika

prostřednictvím jasného prohlášení (např. dopisu zaslaného poštou nebo e-mailem) o svém rozhodnutí odstoupit od této smlouvy. Můžete k tomu použít přiložený vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy, není to však povinné. Můžete také elektronicky vyplnit a odeslat vzorový formulář pro odstoupení od smlouvy nebo jakékoli jiné jasné prohlášení na našich webových stránkách. Pokud této možnosti využijete, zašleme vám neprodleně (např. e-mailem) potvrzení o přijetí takového odstoupení.

Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy postačí, když sdělení o uplatnění práva na odstoupení od smlouvy odešlete před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

Důsledky odvolání

Pokud od této smlouvy odstoupíte, vyplatíme vám všechny platby, které jsme od vás obdrželi, včetně nákladů na doručení (s výjimkou dodatečných nákladů vyplývajících z toho, že jste si zvolili jiný typ doručení, než je nejlevnější standardní doručení, které nabízíme), a to okamžitě, nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy jsme obdrželi oznámení o vašem odstoupení od této smlouvy. Pro tuto úhradu použijeme stejný platební prostředek, který jste použili při původní transakci, pokud s vámi nebylo výslovně dohodnuto něco jiného; za žádných okolností vám nebudou účtovány poplatky za tuto úhradu. Splacení můžeme odmítnout, dokud neobdržíme vrácené zboží nebo dokud nepředložíte důkaz, že jste zboží vrátili, podle toho, co nastane dříve.

Zboží musíte neprodleně a v každém případě nejpozději do čtrnácti dnů ode dne, kdy nás informujete o odstoupení od této smlouvy, nám nebo (zde může být uvedeno jméno a adresa osoby, kterou jste pověřili převzetím zboží vložit) vrátit nebo předat. Lhůta je dodržena, pokud zboží odešlete zpět před uplynutím čtrnáctidenní lhůty.

Přímé náklady na vrácení zboží nesete vy.

Odpovídáte pouze za případné snížení hodnoty zboží v důsledku jiného nakládání se zbožím, než které je nezbytné ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.

- Konec odvolání -

5. Ceny a náklady na dopravu

5.1. Ceny uvedené na stránkách produktu zahrnují zákonnou DPH a další složky ceny.
5.2. Kromě uvedených cen účtujeme paušální poplatek 19,00 EUR za doručení objednávky. Náklady na dopravu vám budou opět jasně sděleny na stránkách produktu, v systému nákupního košíku a na stránce objednávky.

6. Dodávka

6.1. Dodávka je určena do všech zemí Evropské unie. Na vyžádání i do jiných zemí.
6.2. Dodací lhůta se pohybuje mezi 7 a 21 dny. Případné odchylné dodací lhůty jsou uvedeny na příslušné stránce produktu.

7. Platba

7.1. Platbu lze provést předem, kreditní kartou, bankovním převodem nebo prostřednictvím služby PayPal.
7.2. Pokud zvolíte způsob platby předem, sdělíme vám v potvrzení objednávky naše bankovní spojení a zboží vám dodáme po obdržení platby.

8. Vyhrazení titulu

Zboží zůstává naším majetkem až do úplného zaplacení.

9. Řešení sporů

Komise EU vytvořila internetovou platformu pro online řešení sporů. Platforma slouží jako kontaktní místo pro mimosoudní řešení sporů týkajících se smluvních závazků vyplývajících z kupních smluv uzavřených online. Více informací je k dispozici na tomto odkazu: http://ec.europa.eu/consumers/odr.