Earthbag Store Logo

NÁPADY NA STAVBY ŠETRNÉ K PŘÍRODĚ PRO EKOLOGIČTĚJŠÍ BUDOUCNOST

Stavebnictví je již dlouho zdrojem znečištění a odpadu. Naštěstí jsme s příchodem ekologických stavebních nápadů snížili náš dopad na životní prostředí a zároveň vytvořili bezpečné, atraktivní a funkční stavby. V tomto příspěvku na blogu se podíváme na některé z nejoblíbenějších ekologických stavebních nápadů, které se dnes používají.

ZELENÉ STŘECHY A STĚNY

Zelené střechy a stěny jsou nejen estetické, ale mají také řadu ekologických výhod. Zelené střechy jsou obvykle osázeny travinami, keři a malými stromy. Tato vegetace slouží jako izolace proti tepelným ztrátám v chladných měsících a snižuje potřebu energeticky náročných systémů vytápění. Vegetace také pomáhá absorbovat dešťovou vodu odtékající ze střechy, čímž zabraňuje záplavám v městských oblastech. Zelené stěny jsou vertikální zahrady, které lze připevnit ke stávající zdi nebo konstrukci. Tyto stěny zajišťují zvukovou izolaci a pomáhají regulovat vnitřní teploty tím, že v letních měsících pohlcují sluneční záření a v zimních měsících poskytují izolaci.

SYSTÉMY SBĚRU DEŠŤOVÉ VODY

Zachytávání dešťové vody je účinný způsob, jak šetřit vodou, aniž by to bylo na úkor kvality nebo pohodlí. Dešťová voda se shromažďuje z povrchů, jako jsou střechy nebo zpevněné plochy, a ukládá se do nádrží nebo cisteren pro pozdější použití. Shromážděnou vodu pak lze použít k jiným účelům než k pití, např. k zahradničení nebo úklidu, namísto používání upravené vody z městského vodovodu, jejíž výroba vyžaduje velké množství energie. Systémy na sběr dešťové vody mohou také pomoci snížit záplavy v městských oblastech tím, že odvádějí přebytečnou dešťovou vodu z ulic a parkovišť do cisteren, kde se může uchovávat, dokud se nevypaří nebo se časem přirozeně neuvolní zpět do životního prostředí.

RECYKLOVANÉ MATERIÁLY

Použití recyklovaných materiálů je jedním z nejjednodušších způsobů, jak stavět ekologické budovy s minimálním dopadem na životní prostředí. Recyklované materiály jsou k dispozici ve všech tvarech a velikostech, od dřevěných panelů vyrobených z vyřazených palet po cihly z hlíny získané z demolovaných budov a regenerované ocelové nosníky ze starých továren a skladů. Používání těchto materiálů snižuje potřebu nových surovin, což pomáhá šetřit přírodní zdroje a zároveň snižuje množství odpadu ukládaného na skládky - což je situace výhodná pro všechny!

Zelené stavění nemusí znamenat obětování kvality nebo pohodlí - znamená to jen, že při stavbě velkých i malých budov šetrně využíváme zdroje! Přírodě přátelské stavební postupy, jako jsou zelené střechy/stěny, systémy pro sběr dešťové vody a používání recyklovaných materiálů, jsou skvělým způsobem, jak minimalizovat dopad na životní prostředí a zároveň vytvořit krásné budovy, které obstojí ve zkoušce času! Pokud tyto ekologicky šetrné stavební postupy použijeme již nyní, můžeme zajistit, že budoucí generace budou mít zítra zdravější a zelenější svět!

Martin

Martin